Инокс Инжeнеринг -  Производство на месингови парапети, профили и детайли.
БГ РУ DE
Начална страница Вход клиенти Продукти в количката Помощ
За насПродуктиУслугиПроизводствоПредставянеДокументиКонтакт
ЗАЩО да се регистрирам в www.inoxbg.com?
Инокс представя
Готови конструкции

Спортен комплекс \"Видное\"
Стандартен иноксов парапет.... Продължение...

Спортен комплекс \"Видное\"

Правна Информация

Всяко лице, което получи достъп до уебсайта на Инокс Инженеринг в интернет пространството (www.inoxbg.com), се съгласява със следното:

Договор с клиента
Информацията на тази страница представлява част от договора между клиента и изпълнителя. За всеки продукт или услуга ние предлагаме допълнителен договор, в който са отразени специалните изисквания към експлоатацията на изделията, като останалата част от договора е стандартна за клиенти от Р България. Договор за доставка извън страната обикновено предоставя Клиента, тъй като съществуват известни различия в отговорностите на двете страни.

Застраховки
Застраховката от наша страна зависи единствено от условията на доставката и дестинацията. За страните с „рисков режим” ако транспорта се извършва от наши представители застраховката е задължителна.

Използване на сайта на Инокс Инженеринг
Цялото съдържание на уебсайта на Инокс Инженеринг е предмет на авторско право със всички запазени права. Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни страници и/или части от уебсайта на Инокс Инженеринг при условие, че не премахвате бележките за авторско право или други такива, свързани със собствеността. Зареждането или копирането по друг начин от уебсайта на Инокс Инженеринг не ви дава никакво право на собственост върху която и да е програма или материал. Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да предавате (по електронен или друг начин), да изменяте, да свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел уебсайта на Инокс Инженеринг без предварително писмено разрешение на Инокс Инженеринг.

Без гаранции
Информацията и мненията, съдържащи се в уебсайта на Инокс Инженеринг, се предоставят без гаранции от какъвто и да е вид, както точно изрични, така и подразбиращи се.

Ограничения на отговорността
При никакви обстоятелства, включително (без ограничения) небрежност, Инокс Инженеринг не носи отговорност за каквито и да е загуби или вреди, включително (без ограничения) всякакви преки, непреки или последващи вреди, дори ако е изрично уведомена за възможността от възникването на такива вреди, произтичащи от или във връзка с достъпа до, използването, действието, разглеждането или свързването към други уебсайтове чрез уебсайта на Инокс Инженеринг.

Свързани уебсайтове
Когато получите достъп до други страници чрез уебсайта на Инокс Инженеринг, Вие можете да излезете от уебсайта на Инокс Инженеринг. Инокс Инженеринг не е правил преглед на който и да е уебсайт, свързан с уебсайта на Инокс Инженеринг и не потвърждава или поема никаква отговорност за съдържанието на такъв уебсайт, както и за продуктите, услугите или други такива, предлагани чрез такъв уебсайт.

Местни законови ограничения
Уебсайтът на Инокс Инженеринг не е насочен към никое лице, под чиято и да е юрисдикция, при която (по причина на националността, местонахождението на това лице и други подобни) излъчването или достъпът до уебсайта на Инокс Инженеринг са забранени. Лицата, към които се прилага подобна забрана, не трябва да осъществяват достъп до уебсайта на Инокс Инженеринг.

Изпращане на приятел
Изпращане
Печат
Печат
Начало
Начало
© 2004 Инокс Инжeнеринг. Всички права запазени!
Правна информация
Телефон за контакти +359 (899) 015 155
Електронна поща
Изработено от уеб дизайнер
посещения от май 2006
Карта на сайта